خانه تکانی زودهنگام

تعطیلات را به مسافرت رفتم. صبح سه شنبه راه افتادم و برنامه هم این بود که جمعه برگردم.

جمعه صبح با صدای موبایلم بیدار شدم. همسایه طبقه پایینی خونمون!

-"خانم حجازی! از سقف خونه ما داره آب می چکه! ما فقط دو ماهه خونه رو رنگ زدیم! " تمام جمله هم با بغض بیان شد!

به سهیل زنگ زدم که بره از خونه سری بزنه

گزارش سهیل:

"پکیج سوراخ شده و تقریبا تمام وسایل هال و آشپزخانه در آب شناورند. فرشها همه خیس و نزدیک به 30 سطل آب از کف هال و آشپزخونه جمع شده است!!!!"

انگار همه چی دست به دست هم داده تا من واقعا تغییر جدی تو زندگی ام بدم. خونه تکونی عید را آغاز کردم.

خوشحالم!!!!

/ 9 نظر / 20 بازدید
1390

آغاز سال 1390 بر هم وطنان عزیز مبارک باد لحظه سال تحویل 2:50 کله صبح

1390

آغاز سال 1390 بر هم وطنان عزیز مبارک باد سال تحویل 2:50 کله صبح

زیبا

هم خودت وهم خونت و محکم بتکون...........[زبان]

آرزو

براي ما هم يكبار همچين اتفاقي افتاد اما ما خونه بوديم و زود جلوشو گرفتيم.

صفدر چنباتمه

گرد سوز قديمي كه جهيزيه مادرم بوده را از گنجه بيرون مي آورم ، فندك كه حالا با سيگار دو يار دو جدا نشدني هستند رو از جيبم در مي آرم . گرد سوز را روشن مي كنم و روي ميزم مي گذارم . لامپ اتاق خوابم رو خاموش مي كنم . روشني گرد سوز كم كمك با چشام آشنا مي شه . مثل هر شب دستام موهاي سرم رو غشو مي كنه ولي امشب متفاوته . ... چهار سال قبل تو همچين شبي تو دانشكده به فرشته زندگيم پيشنهاد ازدواج دادم . ... ولي حالا سه ساله كه اون ديگه پيشم نيست و من سه ساله كه هر شب و روز به قاصدك زندگيم فكر مي كنم . ... عاشقانه ، عارفانه و ... تو بغلم مي نشت و شعر حافظ مي خونديم . هر روز به عشق اون از سر كار برمي گشتم . سرد ترين روزهاي سال گرمترين عشق دنيا رو داشتيم . هنوز گرمي بوسه هاش را روي لبم حس مي كنم . اشكام خيزكنان خودشون رو به گونه هام مي رسونن . مي گن براي يه مرد خيلي بده كه گريه كنه ولي اين گريه در سكوت و تاريكيه . ... پنجره را باز مي كنم . تو اين دود و دم فقط چند تا ستاره قد و نيم قد كور سويي مي زنن . ... باد سرد مثل همون سرمايي كه عصر آشناييمون قاصدك رو به دستم داده بود از بيرون به گرد سوز مي خوره . گرد سوز كه مثل

صفدر چنباتمه

عذر خواهي مي كنم كه كل مطلب ارسال نشد

یه همشهری

پنج سال پیش در چنین روزی قلب نازنینی از تپش افتاد . مرد بی ادعایی که همیشه اسمش روی برگه های رای مان میدرخشید. در دوران خفقان بی هراس از مجازات صدای اپوزیسیون شهرمان بود، مظلومانه مرد اما یادش همیشه زنده است روحت شاد" کتو"

دوست همیشه ناراحت

خوشحالم که ملیحه عزیزم با این دبید به این قضیه نگاه کردی.[دست][دست][دست][دست] روی ماه داریا رو ببوس.